Bestuur

Het bestuur van SSH bestaat uit een (kleine) groep van vrijwilligers die zich naar vermogen inzetten om de belangen van onze doelgroep (senioren) zo goed mogelijk te behartigen. Dit gaat in nauwe samenwerking met zowel gemeente als met vele andere locale organisaties. Omdat uitbreiding en/of versterking van het bestuur altijd wenselijk is, willen wij graag in contact komen met personen die deze doelstelling een warm hart toedragen en zich hiervoor beschikbaar willen stellen. Naast kwaliteit, expertise en/of werkervaring van de kandidaten op een of meer van de aandachtsgebieden waarop SSH actief is, staan wij i.v.m. gewenste spreiding vooral open voor kandidaten die in een van de (kleine) kernen woonachtig zijn. Omdat wij een evenwichtige samenstelling van het bestuur nastreven, worden vrouwen uitdrukkelijk gevraagd om te reageren. Voor bestuursleden is een profielschets opgesteld.

Aangezien de voorzitter na een periode van meer dan 10 jaar gestopt is, zijn wij ook op zoek naar een geschikte opvolger. Bent u geinteresseerd in deze functie of kent u mensen in uw netwerk die hiervoor in aanmerking zouden willen komen, dan nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken.
Meer info: profiel voorzitter.

Werkgroep Zorg & Welzijn

I.v.m. het overlijden van de voorzitter van deze werkgroep zijn wij op zoek naar een opvolger. Meer info: profiel voorzitter werkgroep.

Werkgroep Wonen

Hierin hebben 5 personen zitting. Omdat uitbreiding gewenst is, zijn wij op zoek naar personen die op grond van hun deskundigheid en/of expertise op het vlak van wonen onze werkgroep willen ondersteunen. Belangstellenden nodigen wij uit om met infoatseniorenraadhilvarenbeek.nl (ons contact) op te nemen.