Deze krant was - t/m 3e kwartaal 2018 - als losse en aparte editie bestemd voor alle ca. 15.000 inwoners en met name voor onze doelgroep - alle senioren - in de gemeente Hilvarenbeek met haar 5 kernen (Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Baarschot en Haghorst), ongeacht hun eventuele lidmaatschap van een ouderenorganisatie. Naast Hilvarenbeek werd de seniorenkrant ook bezorgd in de gemeenten Oost-, West- Middelbeers en Lage Mierde.

M.i.v. 20-12-2018 is deze situatie echter gewijzigd. De seniorenkrant wordt voortaan integraal opgenomen in het weekblad De Hilverbode en verschijnt nu 2-maandelijks in een speciale editie (Senioren nieuws) met enkele pagina's.

De senioren krant wil meer zijn dan een 'gewone' krant. Omdat ons dorp vele inspirerende initiatieven kent, bieden wij deze activiteiten een interactief platform. Het brengt aansprekende initiatieven en projecten in beeld en verbindt mensen met elkaar en bevordert de onderlinge samenwerking. Locaal, maar ook in kernen, wijken en buurten. Behalve dat de krant primair al haar deelnemende organisaties in staat stelt om periodiek met hun achterban te communiceren, werden voorheen soms ook andere organisaties in staat gesteld om hierin te publiceren. Zo publiceerden ook de WMO Participatieraad en de gemeente regelmatig in deze krant.

Vanaf 20-12-2018 wordt de senioren krant elke 2 maanden in de Hilverbode opgenomen. In het voorjaar 2019 is er een evaluatie gepland. 

Redactieraad 

SSH heeft een redactie raad die tot taak heeft de senioren krant periodiek te laten uitkomen en te voorzien van informatie, actualiteiten en artikelen die voor senioren van belang zijn. Zij bepaalt aan welke organisaties en hoeveel publicatie ruimte beschikbaar wordt gesteld. Dit varieert van sociaal-maatschappelijke en van zorg- tot welzijns organisaties. Daarbij wordt aan de deelnemende organisaties in het Brede Overleg voorrang verleend.

Bezorging

De seniorenkrant is opgenomen in het weekblad De Hilverbode die gratis huis-aan-huis bezorgd wordt door Uitgeverij Em. de Jong b.v.