Activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Een samenwerking van de gemeenten Tilburg, Gilze-Rijen, Goirle,
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Waalwijk.

Aangepast sportaanbod op een presenteerblaadje
"Sporten en bewegen is leuk en gezond, ook als je een handicap hebt!" Sporten biedt echter meer. Het brengt sociale contacten met zich mee, geeft je een goed gevoel, brengt ontspanning en biedt een uitlaatklep.

Het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant waarin de gemeenten Gilze-Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk samenwerken, heeft als doel alle mensen met een beperking of chronische aandoening de mogelijkheid te bieden aan een sport- of beweegactiviteit deel te nemen.

Het steunpunt stimuleert mensen met een beperking om te gaan sporten of bewegen.

Daarnaast ondersteunt het steunpunt verenigingen bij het ontwikkelen en aanbieden van sport- en beweegactiviteiten voor de verschillende doelgroepen. In de afgelopen jaren is er samen veel bereikt op dat gebied. Het aantal sporters is flink gestegen. Toch zien we graag nog veel meer mensen sporten. De Sport- en Beweegwijzer Aangepast Sporten Midden-Brabant biedt daarom een overzicht van alle mogelijkheden op het gebied van sporten voor mensen met een beperking in de deelnemende gemeenten. Kortom, aangepast sportaanbod op een presenteerblaadje.

Sportcoach
Het Steunpunt Aangepast Sporten Midden-Brabant heeft de mogelijkheid een sportcoach in te zetten om mensen met een beperking te helpen bij hun sportkeuze en hen te begeleiden naar een geschikte sportaanbieder in de regio. Na een intakegesprek, waarin duidelijk moet worden naar welke sport(en) de voorkeur gaat, wordt gezocht naar sportmogelijkheden op maat om aan de behoefte te voldoen. Dit kan binnen het reguliere sportaanbod en indien nodig aangepast. Afhankelijk van de behoefte en de beperking van de cliënt, kan de sportcoach de cliënt begeleiden tijdens de proefperiode bij een sportaanbieder van zijn of haar keuze.

Sport- en Beweegwijzer
De regio Midden-Brabant heeft een breed en gevarieerd aanbod aan sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking. Zo is er voor ieder wat wils. In de sport- en beweegwijzer is er per deelnemende gemeente een overzicht van het sportaanbod. Achter de activiteit staan afkortingen die aangeven voor wie de activiteit bedoeld is. Veel sport- en beweegplezier!

  • Afkortingen VB = Verstandelijk beperkt
  • LB = Lichamelijk beperkt
  • CHZ = Chronisch ziek
  • DSH = Doof of slechthorend
  • BSZ = Blind of slechtziend
  • A = Autisme Spectrum Stoornis/ ADHD

Meer info
Op onze website kun je veel informatie vinden over sport- en beweegactiviteiten op maat in de regio en alle randzaken die hier mee te maken hebben. Ook hebben we een evenementen kalender waarop je kunt zien waar en wanneer evenementen op het gebied van aangepast sporten en bewegen in de regio plaatsvinden en is het mogelijk om een passende sport- of beweegactiviteit te vinden in onze Sport- en beweegwijzer.