3 weken Zomerschool Hilvarenbeek 2018 
(Deze heeft reeds plaatsgevonden van 22 juli t/m 12 augustus 2018)

         • Activiteiten in alle kernen van gemeente Hilvarenbeek. 
         • In alle kernen toegankelijk voor iedereen uit gemeente Hilvarenbeek ouder dan 60 jaar. 
         • Lunch en/of warme maaltijd in elke kern. 

Na het succes van het programma Zomerschool in de zomer van 2017 (van 31 juli tot en met 18 augustus), is de programmacommissie er weer in geslaagd om een interessant programma op te stellen voor de zomer van 2018.

Het programma biedt voor 'elck wat wils' ....!

Data
U kunt er al naar uitkijken en de periode in uw agenda noteren. Het programma wordt geopend op zondag 22 juli en afgesloten op zondag 12 augustus. Tussen die beide zondagen liggen drie weken met een zeer gevarieerd programma. Het definitieve programma wordt weer in een boekje ZOMERSCHOOL verspreid onder de doelgroep senioren 60+. U ontvangt dat boekje in de maand juni in uw brievenbus. Dan hebt u tijd genoeg om uw keuze te maken uit het brede aanbod. Hebt u uw keuze gemaakt, dan is het belangrijk dat u het inschrijfformulier op tijd op een adres in de eigen kern inlevert.

Voor wie bedoeld?
De activiteiten in het programma zijn toegankelijk voor iedereen uit de gemeente Hilvarenbeek ouder dan 60 jaar. 

Financiën
Wat de kosten (uw eigen bijdrage) betreft kan gezegd worden dat ook die drempel laag zal zijn. Betalingen dienen voor 10 juli te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de penningmeester van SSH. Voor meer info verwijzen wij naar het boekje.
Inwoners vanaf 18 jaar met een laag inkomen hebben recht op de Bijdrageregeling Sociale Activiteiten en kunnen van de gemeente een bijdrage krijgen in de kosten van sporten of om te ontspannen. In het programmaboeklje vindt u meer info over deze gemeentelijke regeling.
De Gemeente heeft toegezegd dat we kunnen rekenen op een subsidie die in het verlengde zal liggen van de bijdrage die we ook in 2017 ontvingen. Ook de Rabobank heeft wederom een geldelijke steun toegezegd.

Programma 2018
De programmacommissie heeft besloten om de succesnummers uit het programma 2017 nog een keer aan te bieden. Die activiteiten worden weer aangevuld waardoor er sprake zal zijn van een programma waarvan gezegd kan worden voor ‘elck wat wils‘ of met andere woorden: er is genoeg te kiezen. Een tipje van de sluier kunnen we al oplichten. Het programma biedt de mogelijkheid in de verschillende kernen, dus dichtbij huis, en in de naaste omgeving deel te nemen aan: excursies, fiets- en wandeltochten, eetprogramma’s, lezingen rond verschillende thema’s, muziek- en dansactiviteiten, sport- en beweegactiviteiten, workshops aangeboden door de Werckwinckel.  

De programmacommissie bestaat uit Ineke Cloosterman, Helmi van der Loo, Wilma Paulussen, Mariet Pulles, Sjef Joosen, Piet Kuijpers, Jac Linnemans, Henk van der Loo en Theo Nefkens. 
In de Seniorenkrant van juni 2018 wordt het programma uitvoerig belicht. Dan kunt u vol vertrouwen uitkijken naar het programmaboekje dat u houvast gaat bieden om uiteindelijk in de vakantie van 2018 weer deel te kunnen nemen aan de ZOMERSCHOOL 2018. Het belooft in ieder geval iets moois te worden. 

Wij zijn er trots op en hopen dat u een ontspannen en uitdagende zomer in onze gemeente gaat beleven!  

Geen eigen vervoer?
Het ontbreken van eigen vervoer mag geen belemmering zijn om deel te nemen aan de Zomerschool. Heeft u geen vervoer, neem dan tijdig contact op met de contactpersoon die bij de acitiviteit vermeld is.

Periode
Het programma voor de zomerschool heeft betrekking op de periode zondag 22 juli t/m zondag 12 augustus 2018.

Hoe kan ik inschrijven? 
U kunt inschrijven op de activiteiten door:

 • het volledig invullen, ondertekenen en inleveren van het inschrijfformulier. U vindt het formulier in het programmaboekje. 
  Zowel het programma boekje als het inschrijfformulier zijn ook op onze site te downloaden. 

Inwoners, van de Gemeente Hilvarenbeek, die tot de doelgroep behoren kunnen het programmaboekje eind juni in hun brievenbus verwachten. U heeft rustig de tijd om uit te zoeken voor welke activiteit(en) u zich wilt inschrijven. Uw formulier moet uiterlijk 10 juli 2018 bij ons binnen zijn. Formulieren die na die datum worden ingestuurd kunnen helaas niet meer worden verwerkt. Zien we u ook een of meerdere keren? 

Namens de programmacommissie
Henk van der Loo