Heeft u er al eens over nagedacht of u altijd in uw bestaande woning wilt of kunt blijven wonen? U kunt zich nu al oriënteren op de verschillende huisvestingsmogelijkheden. De gemeente Hilvarenbeek heeft verschillende woonmogelijkheden: voor senioren, mensen met een functionele beperking en ook voor mantelzorgers. 

Ga naar onderstaande onderwerpen met hun contactgegevens: 


Gelijkvloerse woningen
Voor senioren of mensen met een lichamelijke beper­king zijn er diverse gelijkvloerse woningen. Woon­stichting Leystromen verhuurt dergelijke woningen. Meer informatie kunt u krijgen bij Woonstichting Leystromen. 


Huurwoningen 
Om in aanmerking te komen voor een (nieuwbouw) huurwoning van Woonstichting Leystromen moet u ingeschreven staan als woningzoekende.
 

Klusjes in en om het huis - klussendienst
In het commerciële circuit zijn er verschillende mogelijkheden voor klusjes in en om het huis, tuinonderhoud, enz.
In de gemeente Hilvarenbeek kunt u ook gebruikmaken van de klussendienst via ContourdeTwern en de beide KBO’s.
Bij ContourdeTwern kunt u zonder indicatie praktische onder­steuning aanvragen. 
Denk daarbij aan tuinonderhoud, boodschappen, klusjes, computergebruik, afvoeren van afval, enz.
Hiervoor koopt u bij het project diensten­cheques.

Contactgegevens 

ContourdeTwern Hilvarenbeek
adres :         Vrijthof 11,  5081 CA  Hilvarenbeek
telefoon :      06-83614509
email :          infohilvarenbeekatcontourdetwern.nl 

KBO Diessen
secretariaat :   Jac Linnemans (voorzitter), Diessen
telefoon :        013-5041497
email :            jaclinnemansatoutlook.com

KBO Hilvarenbeek
secretariaat  :    Joost de Kort, Goropiuslaan 11, 5081 ED  Hilvarenbeek
telefoon  :         06-2184 4172                    
email :              joostdekortatkpnmail.nl
 

Mantelzorg & wonen
Het is mogelijk om tijdelijk een tweede woonruimte in te richten op één perceel als dit ten behoeve van man­telzorg is. In bepaalde gevallen kan dit zelfs vergunningvrij. Voor meer informatie hiervoor kunt u terecht bij de Gemeente: 013-5058300.
 

Woningaanpassingen
In verband met optredende lichamelijke beperkingen kan het nodig zijn dat uw woning (gedeeltelijk) aangepast wordt om het mogelijk te maken in uw eigen woonomgeving te blijven wonen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Gemeente: 013-5058300.
 

Zorgwoningen (aan- en inleunwoningen)
Rondom het zorgcentrum Thebe de Clossenborch zijn er zorgwoningen. In een zorgwoning  kan beroep worden gedaan op de zorg van een zorgleverancier. De inleunwoningen zijn via een loopbrug direct verbonden met het zorgcentrum. De bewoners van een inleunwoning hebben een uitgebreider zorgpakket. De woningen zijn eigendom van Woonstichting Leystromen. Om in aanmerking te komen voor deze woning kunt u een aanvraag indienen bij de Woonstichting. U dient ingeschreven te staan als woningzoekende bij de Woonstichting de Leystromen én over een aparte indicatie te beschikken. 

Voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is ‘beschermd wonen’ een mogelijkheid. In de gemeente zijn verschillende klein- of grootschalige wooncomplexen met 24-uurszorg of zorgondersteuning. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgverleners, zoals bijvoorbeeld Amarant of Prisma.