In onze gemeente is ontzettend veel te doen op het gebied van vrije tijdsbesteding. U kunt zich aansluiten bij reguliere clubs, maar er zijn ook activiteiten die speciaal georganiseerd worden voor senioren. U kunt bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gaan doen, sporten en bewegen of aan andere activiteiten deelnemen. 

Om u wegwijs te maken in wat er allemaal georganiseerd wordt, vindt u hier een opsomming van organisaties die speciaal iets organiseren voor de doelgroep senioren. Op onze site staat ook een overzicht van alle activiteiten per kwartaal.

Ga naar onderstaande onderwerpen met hun contactgegevens: 

 

Activiteiten ContourdeTwern Hilvarenbeek 

Bikse en Diessense Kamer
Beide kamers zijn gestart vanuit een samenwerking tussen ContourdeTwern en Thebe de Clossenborch.

Voelt u zich wel eens eenzaam, krijgt u meer moeite met dagelijkse dingen, heeft u moeite om u te concentreren, vergeet u wel eens wat, maar wilt u wel graag onder de mensen zijn? Informeer dan eens naar de Bikse of Diessense Kamer. Deze beide Kamers zorgen voor dagopvang en zijn bedoeld voor senioren bij wie het niet meer vanzelf gaat, maar die wel graag thuis willen blijven wonen.

Opmerking
Er zijn plannen om ook in de kern Biest-Houtakker een begin te maken met een Kamer.
 

Zondagse Ontmoeting
Elke twee maanden organiseert ContourdeTwern, samen met een aantal andere maatschappelijke organisaties uit de gemeente, een Zondagse Ontmoeting voor senioren. Deze ontmoeting vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur en wordt afwisselend in Het Open Huis of Elckerlyc in Hilvarenbeek en De Eenhoorn of Hercules in Diessen georganiseerd.

Contactgegevens ContourdeTwern
contactpersoon :     Karlijn Verschuren, coördinator Informele Zorg en Vrijwilligerswerk 
telefoon :              06-83168873 of 013-5058319
email :                 karlijnverschurenatContourdeTwern.nl
website :              www.contourdetwern.nl

U kunt op dinsdagmorgen én donderdagmorgen vanaf 9.00 uur op Vrijthof 10 binnenlopen.
Daar kunt u zich eventueel ook aanmelden als vrijwilliger.


Activiteiten Rode Kruis
Door het Rode Kruis Hilvarenbeek worden op verschillende plaatsen in het dorp eetprojecten en activiteiten georganiseerd: Schuttershof in Esbeek, De Eenhoorn in Diessen en het Open Huis in Hilvarenbeek. Meer informatie vindt u op website :    www.rodekruis.nl/hilvarenbeek.
Contactpersonen

Anton van Tuyl (voorzitter) 
telefoon :    013-516 99 04 (secretaris Marie-José Oerlemans)
email :       %20rodekruishilvarenbeekatoutlook.com ( )

 
 

Activiteiten KBO Hilvarenbeek / Esbeek / Biest-Houtakker
De KBO organiseert wekelijks tal van activiteiten waarbij u van harte welkom bent om aan te sluiten. U kunt deelnemen aan: fietsen, wandelen, trimmen, jeu de boules, koersbal, yoga, tai-chi, bridge, biljarten, handwerken en bingo. Daarnaast worden ook incidentele activiteiten georganiseerd. Een kwartaalrooster vindt u in de Seniorenkrant (een SSH uitgave die 4x per jaar verschijnt) en op de website www.seniorenraadhilvarenbeek.nl.

Contactpersonen
Cees van Hoof (voorzitter) 
telefoon :    06-53646275
email :       cjwavanhoofatgmail.com
Paul Buiks, sportieve activiteiten
telefoon :    013-4555572 
email :       paulbuiksathotmail.com
 

Activiteiten KBO Diessen / Baarschot / Haghorst
KBO Diessen, Baarschot en Haghorst organiseert verschillende activiteiten. U kunt deelnemen aan: fietsen, koersbal en kaarten. Raadpleeg voor meer incidentele activiteiten het kwartaaloverzicht in de Seniorenkrant.

Contactpersoon
Algemeen: Jac Linnemans
telefoon :      013-5041497
email :         jaclinnemansatlive.nl
 

Eetprojecten
Binnen de gemeente worden er door verschillende organisaties in de kernen van de gemeente eetprojecten georganiseerd.  

 

Kern

 Organisatie / Locatie

Dag en tijd

 Contactpersoon

 Biest-Houtakker

 het Gebint / Ome Toon

elke eerste woensdag van de maand van 11.00 – 13.30 uur

 mevr. Rina van den Heuvel
013-5051575

 Diessen

 De Eenhoorn

 elke woensdag in de oneven weken van 10.30 – 13.30 uur

 mevr. Berdy Sevens
013-5043038

 Esbeek

 Rode Kruis /De Hondsbosch

elke dinsdag van 10.30 – 13.30 uur

 mevr. Chris Way
06-45434419

 Hilvarenbeek

 Rode Kruis / Open Huis aan de Vrijthof

elke laatste dinsdag van de maand van 11.00 – 13.30 uur

 mevr. Riky Bles
013-5052606

 Hilvarenbeek

 Seniorenraad /CC Elckerlyc

elke tweede woensdag van de maand van 12.00 – 14.00 uur

 mevr. Jose Lebbink 
013-5052701

 

Rode Kruis Hilvarenbeek
Het Rode Kruis heeft een aantal succesvolle eetprojecten (zie eetprojecten) opgestart, waar senioren van harte welkom zijn. Daarnaast organiseert het Rode Kruis ook zogenaamde Welfare-bijeenkomsten in de verschillende kernen.

Contactpersoon
Cees Berkelmans, voorzitter
telefoon :      06-13951494 
email :         c.berkelmansatlaconcha.nl
 

Stichting Sportief Bewegen (SSB+)

Wilt u graag in conditie blijven en in een prettige sfeer bewegen met leeftijdgenoten? Dan is SSB+ een organisatie die bij u past. Er worden wekelijks in de kernen verschillende sportieve activiteiten georganiseerd met het accent op: sport en spel, gymnastiek of volksdansen.

Contactpersoon

Helmi van der Loo-Timmermans
telefoon :         013-5056525 
email :            infoatssbhilvarenbeek.nl en
                      mailathelmivanderloo.nl
website :        www.ssbhilvarenbeek.nl

 

Zonnebloem 
De Zonnebloem in onze gemeente heeft twee afdelingen: de afdeling Hilvarenbeek, Biest-Houtakker en Esbeek en de afdeling Diessen. Beide afdelingen richten zich primair op mensen met een fysieke beperking. Zij organiseren door het jaar heen verschillende activiteiten voor hun doelgroep.

Contactpersonen
Afdeling Diessen
Joke Verhoeven
telefoon :       013-5042213
email :          jokeverhoeven-oomenathotmail.com

Afdeling Hilvarenbeek
Jacqueline Soetens
telefoon :      013-5053691
email :         jac.soetensatgmail.com


Elckerlyc
Elckerlyc biedt als Cultureel Centrum tal van mogelijkheden om een stukje van de vrije tijd in te vullen en leeftijdgenoten te ontmoeten. Wanneer u lid bent van de KBO-Hilvarenbeek/Esbeek/Biest-Houtakker wordt u daarover geïnformeerd door de nieuwsbrieven die u maandelijks met het tijdschrift ONS in de eigen brievenbus ontvangt.  Maar ook de nieuwsbrieven én de website van Elckerlyc houden u op de hoogte!

Samen aan tafel
Een keer in de maand bent u welkom voor een drie-gangen-menu. U kunt  dan eerst een kopje koffie / thee drinken om aansluitend om 12.00 uur met elkaar aan tafel te gaan. Een kookstaf zorgt ervoor dat u niets te kort komt. Datzelfde geldt overigens ook voor andere eetprojecten op verschillende locaties in de kernen van de gemeente Hilvarenbeek. De prijs is bescheiden. U kunt aanschuiven voor  een bedrag van ca. €7,- per persoon. Het is dan wel belangrijk dat u zich van te voren even aanmeldt. Meer informatie daarover vindt u op pagina 16 van deze Seniorenwijzer.