Activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Ga naar onderstaande onderwerpen met hun contactgegevens: 

Doelstelling

1.    De stichting Seniorenraad Hilvarenbeek heeft ten doel:

a.     het behartigen van de collectieve belangen van alle inwoners van vijfenvijftig jaar en ouder, hierna ook aangeduid als "senioren" , op de terreinen wonen, welzijn, zorg en dienstverlening in de zes kernen van de gemeente Hilvarenbeek.

b.     het onderhouden van contact met de gemeente Hilvarenbeek en instellingen die actief zijn op de onder a. genoemde werkterreinen;

c.    het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gevraagd en ongevraagd advies te geven over integraal seniorenbeleid aan gemeente en instellingen die werken voor senioren, het interactief participeren in het te vormen beleid voor senioren, het behartigen van de belangen van alle senioren door deelname in de participatieraad Wmo Hilvarenbeek,  het signaleren en onderzoeken van nieuwe vraagstellingen en problemen rond de terreinen wonen, welzijn, zorg en dienstverlening in de zes kernen van de gemeente Hilvarenbeek betreffende personen die behoren tot de doelgroep.

Voor meer info ga naar https://www.seniorenraadhilvarenbeek.nl/doelgroepen.


Bestuur 

Voor de samenstelling van het bestuur ga naar https://www.seniorenraadhilvarenbeek.nl/bestuur.

Deelnemers 
Voor het realiseren van de doelstellingen is er een samenwerking ontstaan tussen een groot aantal organisaties. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

  • Deelnemende organisaties/professioneel: Amarant, ContourdeTwern Hilvarenbeek, Gemeente Hilvarenbeek, Huisartsengroep Hilvarenbeek (HAGRO), Farent (voorheen Juvans), Thebe/de Clossenborch en  Wijkverpleegkundigen.
  • Deelnemende organisaties/vrijwilliger: KBO Diessen-Baarschot-Haghorst, KBO Hilvarenbeek-Biest Houtakker-Esbeek, Stichting Platform Gehandicaptenbeleid, Stichting Sportief Bewegen 60+, CPO groep Hof Zuiderbeek, Zonnebloem Diessen en Zonnebloem Hilvarenbeek.
Voor een uitgebreider overzicht ga naar https://www.seniorenraadhilvarenbeek.nl/deelnemers_overzicht.