Wanneer u geconfronteerd wordt met het overlijden van uw partner of een familielid, moet er veel geregeld worden. Het is belangrijk dat u, voor zover mogelijk, voor het overlijden al enkele zaken regelt: 

 • Zorg voor een bijgewerkt adressenbestand. Maak een overzicht van adressen van familieleden, buurtgenoten, vrienden en kennissen.
 • Verzamel contactgegevens van een uitvaartondernemer voor het verzorgen van de uitvaart  en een notaris voor het afwerken van uw testament en zaken als erfrecht, successierecht.

Ga naar onderstaande onderwerpen met hun contactgegevens: 


Melden van overlijden 
Wanneer uw partner is overleden moet dit worden gemeld aan de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden. Over het algemeen doet de uitvaartondernemer / uitvaartverzorger dat, tenzij u zelf de aangifte wilt doen. De gemeente geeft het overlijden door aan de verschillende instanties: de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, grote pensioenfondsen en zorgverzekeraars, de waterschappen, 
de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), het Centraal Administratiekantoor (GAK) en het UWV. Ook relevante afdelingen binnen de gemeente worden geïnformeerd, zoals belastingen en financiën i.v.m. onroerend zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolrecht.
Hebt u vragen, schroom niet en neem contact op met de gemeente. Telefoon: 013-5058300.
 

ANW-uitkering
Als achterblijvende partner kunt in aanmerking komen voor een ANW-uitkering (algemene nabestaandenwet) als:

 • uw partner in Nederland woonde of werkte, en
 • u nog niet de AOW-leeftijd hebt en voor 1950 geboren bent.

Daarnaast bestaan nog andere aanvullende regels. Het is verstandig contact op te nemen met de Sociale Verzekeringsbank, SVB.

Contactgegevens SVB
kantoor :      Rat Verleghstraat 2, 4815 NZ  Breda
telefoon :     076-5485000
website :      www.svb.nl    
 

De uitvaart
De uitvaart moet uiterlijk de 6e werkdag, na de dag van het overlijden, plaatsvinden.  
De begrafenisondernemer kan en zal een en ander goed voor u regelen.

Contactgegevens uitvaartbegeleiding
In de gemeente Hilvarenbeek kunt u contact opnemen met:

 • Annie Rutten, uitvaartbegeleiding
  Emiel van Hemeldoncklaan 4, 5081 SK  Hilvarenbeek 
  telefoon:    013-5056727
 • Marco van Hamond, uitvaartbegeleiding
  Slibbroek 6, 5081 NS  Hilvarenbeek 
  telefoon:    013- 5052580
 • Dela uitvaartcentrum Hilvarenbeek

Het melden van overlijden kan bij het centrale telefoonnummer: 0800-9556655.

 

Kerkelijke viering
Voor het regelen van een kerkelijke viering moet contact worden opgenomen met de R.K Norbertusparochie of de Protestantse Gemeente Hilvarenbeek.

 • Contactgegevens Rooms Katholieke Parochie H. Norbertus
  RK Parochie H. Norbertus
  telefoon :      013-5041215 
  email :         infoath-norbertus.nl

          St.-Petruskerk, Hilvarenbeek: mevrouw Toos Maas
          telefoon :      013-5052828.

          H.-Willibrorduskerk, Diessen
          telefoon :      013-5041215

 • Contactgegevens Protestantse Gemeente Hilvarenbeek

          Andreaskerk, Vrijthof 22, Hilvarenbeek
          Scriba mevrouw Tjitske Anna de Groot
          telefoon :      013-5052975
          email :         scribaatpkn-andreaskerk-hilvarenbeek.nl


Afhandelen andere zaken
U moet meer instanties op de hoogte stellen. Het is belangrijk dat u voor de verschillende bankzaken contact opneemt met de contactpersoon van de eigen bank. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen:

 • Wordt de rekening wel / niet geblokkeerd?
 • Zijn er brochures die u kunnen informeren?
 • Zijn er standaard formulieren om wijzigingen na overlijden door te geven?
 • Wat gebeurt er met automatische incasso’s, machtigingen en periodieke overboekingen?
 • Is er een verklaring van erfrecht nodig?

 

Afwikkelen inkomen
Tijdens zijn / haar leven ontving de overledene een inkomen van een werkgever of van een uitkeringsinstantie. U moet de instanties die met dit inkomen verband houden zelf informeren. 
Als achterblijvende partner kunt u recht hebben op een overlijdensuitkering. De werkgever of de Sociale Verzekeringsbank kan u daarover informeren.
 

Huisvesting en zorg
Het overlijden van een partner kan consequenties hebben voor uw woonsituatie en zorgbehoefte. Een belangrijke vraag is of u als partner in de woning kunt blijven wonen en voor uzelf kunt blijven zorgen?
 

Huurwoning 
Wanneer u in een huurwoning woont zijn de volgende vragen belangrijk:

 • Hebt u recht om in de woning te blijven wonen?
 • Kunt u de huur opbrengen?

Neem daarom contact op met de verhuurder, bijvoorbeeld de wooncoöperatie, om het huurcontract op uw naam te laten zetten.

Huurtoeslag
U moet bij de belastingdienst informeren of u, gezien de nieuwe financiële situatie, recht heeft op huurtoeslag? Raadpleeg daarvoor: www.belastingdienst.nl.
 

Koopwoning 
Als u met uw partner in een koopwoning woonde, moet u nagaan of u de hypotheeklasten en de kosten voor onderhoud kunt opbrengen? Volgens het nieuwe erfrecht hebben de kinderen geen recht op de woning zolang u als langstlevende ouder in leven bent. De woning is uw eigendom!
 

Inkomstenbelasting
De belastingplicht van uw overleden partner eindigt op de datum van zijn of haar overlijden. Als achterblijvende partner moet u de belastingzaken van uw overleden partner afwerken. Raadpleeg daarvoor de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Inleveren belangrijke documenten
Het is belangrijk dat u, zo nodig, het rijbewijs en het paspoort van de overleden partner inlevert op het gemeentehuis. 


Opzeggen abonnementen
Het is belangrijk dat u bekijkt welke abonnementen u wilt opzeggen.
 

Uitvaart Informatie Hulplijn            
Voor alle vragen rond overlijden, uitvaart en nazorg biedt de volgende website houvast:
www.uitvaartinformatiehulplijn.nl.

U kunt uw vragen ook telefonisch stellen. Het volgende telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar: 0800-4444000.