Activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Het is fijn te weten waar u moet zijn wanneer u op financieel gebied vragen hebt. In deze rubriek vindt u in hoofdlijnen basisinformatie om uw weg te vinden. 

 Ga naar onderstaande onderwerpen met hun contactgegevens: 

                                                                                                                                                                                             

Belastingformulieren invullen of hulp bij administratie
Voor hulp bij het jaarlijks invullen van uw belastingformulier kunt u aankloppen bij:
ContourdeTwern of een van de Vrijwillige Ouderen Adviseurs, kortweg VOA van de KBO.

Contactgegevens ContourdeTwern
Vrijthof 10 in Hilvarenbeek. Het kantoor is geopend op dinsdag- én donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.30 uur. Het aanspreekpunt is mevrouw Karlijn Verschuren. 
telefoon :      06-83168873 of 013-5058319 
email :          karlijnverschurenatcontourdetwern.nl

Contactgegevens KBO
Woont u in Baarschot, Haghorst of Diessen: Jac Linnemans, voorzitter KBO Diessen.
telefoon :        013-5041497
email :           jaclinnemansatoutlook.com
website :        www.kbo-diessen.nl 

Woont u in Biest-Houtakker, Esbeek of Hilvarenbeek: Joost de Kort, secretaris KBO Hilvarenbeek-Esbeek-Biest-Houtakker.
telefoon :         06-2184 4172
email :            joostdekortatkpnmail.nl
website  :        www.kbo-hilvarenbeek.nl


Bijdrageregeling welzijnsactiviteiten

De gemeente Hilvarenbeek kent de regeling bijdrage welzijnsactiviteiten. Deze regeling is bedoeld voor het bekostigen van deelname aan bijvoorbeeld sportieve activiteiten of cursussen, een abonnement op de bibliotheek, krant of telefoon. U komt in aanmerking voor deze bijdrage wanneer u zelfstandig woont met een inkomen op minimumniveau.

Contactgegevens gemeente
telefoon :     013-5058300
website :      www.hilvarenbeek.nl 
email :        gemeenteathilvarenbeek.nl


Eigen bijdrage voor de zorg

Voor de zorg die thuis wordt geleverd, zoals hulp bij het huishouden, betaalt u soms een eigen bijdrage. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van uw gezinssituatie en inkomen.
U ontvangt hierover automatisch bericht vanuit het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Indien u deze kosten niet kunt betalen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Huur- en zorgtoeslag
Aanvragen voor huur- en zorgtoeslag moeten worden ingediend bij de Belastingdienst. Die Dienst wil u graag helpen vanuit de gedachte: ‘Leuker kunnen we het u niet maken, wel makkelijker’. Raadpleeg de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl en kijk onder “programma’s en formulieren”.

Contactgegevens belastingdienst
Telefoon: 0800-0543 (gratis), voor vragen over belastingen en toeslagen. De Dienst is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 
 

Schuldhulpverlening
Voor hulp bij gemaakte schulden kunt u contact opnemen met medewerkers van Farent.  Farent is een sociale onderneming die actief, betrokken en professioneel bijdraagt aan de maatschappelijke vraagstukken en aan het welzijn en de gezondheid van de individuele burgers in hun sociale context. Farent is én partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg én partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.  

Contactgegevens Farent
telefoon :     073-6444244 
email :        infoatfarent.nl
website :     www.farent.nl

Medewerkers van Farant zijn op bepaalde dagdelen aanwezig in Basisschool Starrebosch, Schoolstraat in Hilvarenbeek. 
 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Hebt u een laag inkomen en kunt u de opgelegde gemeentelijke belastingen niet betalen, neem dan contact op met de gemeente. Samen kunt u dan nagaan of u in aanmerking komt voor een kwijtschelding.
 

Tegemoetkoming bijzondere kosten 
Soms kan de gemeente financieel bijspringen wanneer u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken die u niet kunt betalen. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld een vergoeding van de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, tandartskosten of kosten voor een bril. Bijzondere bijstand is er vooral voor mensen met een uitkering of inkomen op of rond het minimumniveau en mensen die aan de vermogenstoets voldoen.

Contactgegevens gemeente
telefoon :   013-5058300
website :    www.hilvarenbeek.nl 
email :      gemeenteathilvarenbeek.nl