Zomerschool activiteiten

Sport & Beweegwijzers

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Pas in de aanhef aan wat van toepassing is en vul daarna uw voor- en achternaam in.
Vul uw adres (straat en huisnummer) in.
Vul alleen uw woonplaats in (geen postcode).
Vul uw telefoonnummer in waar u te bereiken bent. '013' is al voor u ingevuld; dit is eventueel weg te halen.
Vul uw mobiele telefoonnummer in waar u te bereiken bent. '06' is al voor u ingevuld; dit is eventueel weg te halen.
Vul hier uw e-mail adres in en controleer dit goed op juist- en volledigheid. Een copie van uw aanmelding aan de Zomerschool 2017 wordt naar dit e-mail adres verzonden. Dit kunt u op uw computer uitprinten. Uw inzending wordt bij ons opgeslagen. Op het scherm wordt een kort bericht van de ontvangst weergegeven.
1 persoon2 personen
nr. 1 op 31 juli : Excursie voedselbank.
nr. 2 op 1 aug.: Wandeling Bockenreyder. (hiervoor geen inschrijving nodig)
nr. 3 op 1 aug.: Excursie Textiel museum.
nr. 4 op 2 aug.: Samenzijn gezellige middag.
nr. 5 op 3 aug.: Excursie Museum Aachterum (hiervoor geen inschrijving nodig)
nr. 6 op 3 aug.: Excursie Den Elshorst (hiervoor geen inschrijving nodig)
nr. 7 op 3 aug.: Excursie Antwerpen. (betaal voor 22 juli: 55,00 p/pers.)
nr. 8 op 4 aug.: Samenzijn 3-gangen diner. (betaal voor 22 juli: 15,50 p/pers.)
nr. 9 op 4 aug.: Excursie Beekse Toren.
nr. 10 op 5 aug.: Excursie Wijnproeverij De Bruijn (betaal voor 22 juli: 15,00 p/pers.)
nr. 11 op 7 aug.: Sport / Bewegen Jeu de Boules
nr. 12 op 7 aug.: Workshop Vilten Presse-papier
nr. 13 op 8 aug.: Samenzijn Bingo De Clossenborch
nr. 14 op 8 aug.: Lezing Sjef en Wim vertellen (betaal voor 22 juli: 11,00 p/pers.)
nr. 15 op 8 aug.: Sport / Bewegen Workshop Golf
nr. 16 op 9 aug.: Samenzijn 3 gangen-diner (betaal voor 22 juli: 7,00 p/pers.)
nr. 17 op 9 aug.: Sport / Bewegen natuurroute Frans Schilders (hiervoor geen inschrijving nodig)
nr. 18 op 9 aug.: Excursie vliegbasis Gilze.
nr. 19 op 10 aug.: Samenzijn Muziek + lunch (betaal voor 22 juli: 10,00 p/pers.)
nr. 20 op 11 aug.: Workshop tekenen Zentangle
nr. 21 op 11 aug.: Excursie Wijn- en likeur.(hiervoor geen inschrijving nodig)
nr. 22 op 11 aug.: Samenzijn lopende lunch.
nr. 23 op 14 aug.: Workshop Collage Zomergekte
nr. 24 op 14 aug.: Samen zingen Liederentafel (hiervoor geen inschrijving nodig)
nr. 25 op 15 aug.: Sport / Bewegen Fietstocht Gorp & Roovert. (hiervoor geen inschrijving nodig)
nr. 26 op 15 aug.: Muziek Yvonne Michels Clossenborch
nr. 27 op 16 aug.: Lezing Pelgrimage Santiago
nr. 28 op 16 aug.: Wandeling + lunch Andreas Schotel (betaal voor 22 juli: 12,50 p/pers.)
nr. 29 op 17 aug.: Excursie Museum Dorpsdokter
nr. 30 op 18 aug.: Sport / Bewegen Wandeling Bockenreyder. (hiervoor geen inschrijving nodig)
nr. 31 op 18 aug.: Zorgboerderij De Wederloop.
Maak een keuze uit het overzicht waaraan u wilt deelnemen. Kruis dan deze keuze(n) achterin aan in een van de bijbehorende keuzerondjes in de kolommen van personen (1 persoon indien alleenstaand of 2 personen indien een echtpaar). Per activiteit is slechts een aankruising mogelijk.
Inschrijving is op 3 manieren mogelijk: 1. Via onze site kunt u (elders) het hele (papieren) inschrijf formulier als pdf downloaden en zelf uit printen, invullen, ondertekenen en opsturen. 2. Langs de digitale weg van internet dit formulier op deze pagina inzenden. 3. Gebruik het papieren formulier dat ingesloten is in het programma boekje. Voor alle manieren geldt altijd dat het volledig ingevuld en ingeleverd of ingezonden dient te worden. Omdat de inleverdatum NIET van belang is, heeft u alle tijd om rustig uit te zoeken waarvoor u wilt inschrijven. Het formulier dient wel UITERLIJK VOOR 22 JULI 2017 bij ons binnen te zijn. Formulieren die daarna worden ontvangen/ingezonden, kunnen niet meer verwerkt worden. Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige bedrag. Afwezigheid tijdens een activiteit verplicht SSH niet tot terugbetaling van de kosten. Deelname aan een activiteit is altijd voor eigen risico van de deelnemer. Inlever adressen staan in het programma boekje.
Vul in welk bedrag door u is overgemaakt op NL07RABO 0135065445 t.n.v. de penningmeester van SSH onder vermelding van Zomerschool 2017 + de nummer(s) van de activiteit(en) waaraan u deelneemt. Let op: Sommige activiteiten dienen vooraf, dus uiterlijk voor 22 juli te zijn betaald. Alle andere activiteiten kunt u ter plaatse contant afrekenen.
Gebruik deze ruimte alleen voor het doorgeven van een aanvullende toelichting/mededeling die u elders op dit formulier niet kon plaatsen.