Zomerschool activiteiten

Abonneren nieuwsberichten

 Wilt u de nieuwsberichten op onze homepage (via RSS feedreader) ontvangen? Ga naar info.

Deelnemers overzicht SSH

↑ Klik op soort organisatie en vul keuze(n) in
↑ Klik op werkterrein en vul keuze(n) in
Logo Organisatie (link voor meer info) Activiteiten Contactpersoon Telefoon E-mail Website
Werkgroep wonen en zorg (cpo) Ruim 1.600 Hilvarenbekenaren van 55 jaar en ouder hebben in februari 2014 meegedaan aan het behoefteonderzoek Wonen en Zorg. Via een enquête wilden de gemeente Hilvarenbeek en de werkgroep 'Wonen en Zorg' meer inzicht krijgen in de huidige en toekomstige behoefte aan wonen, zorg en de combinatie van die twee. De werkgroep spant zich in voor de senioren in Hilvarenbeek en hun woonbehoefte voor de toekomst.Met 6 personen hebben zij een CPO pilotproject opgestart voor senioren met zorg op de locatie de Achterberg (naast Clossenborch) waarin zij samen met de gemeente en corporatie Leystromen deelnemen. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. In 2016 is de Vereniging Hof Zuiderbeek opgericht (voorheen ‘De werkgroep Wonen en Zorg)’ . Via CPO wil men 14 (semi) bungalows realiseren op de locatie Koestraat / Papenstraat in Hilvarenbeek. Het project is bedoeld voor ieder die toekomstgericht wil gaan wonen gecombineerd met het realiseren van zorg voor elkaar. Alle voorzieningen bevinden zich op de begane grond met de mogelijkheid voor een opbouw. De kavels worden ca. 220 m2 groot en zijn bedoeld voor senioren. Piet Versteijnen, Henk van der Heijden. 013-5052746 pietversteijnen@hetnet.nl Hofzuiderbeek
R.I.B.W. Brabant Voor herstel van mensen met een psychiatrische achtergrond. Peter Stam 013-5220753 of 06-20964781 pstam@ribwbrabant.nl ribw
Amarant Team Wijkzorg Hilvarenbeek Voor begeleiding en ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen in de wijk. Voor info: e.louer@amarant.nl. Op de doelgroep ‘senioren’ an sich richt Amarant Groep zich niet, mits zij een beperking hebben. Dit kan lichamelijk of psychisch van aard zijn. Wij verwijzen in dit verband naar:;
 • Amarant; zorg gericht op mensen met een verstandelijke beperking (voorheen vanuit de AWBZ), www.amarant.nl;
 • Idris: specialistisch behandelcentrum voor mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met complex gedrag, www.idris.nl ;
 • Pauwer: zorg en begeleiding voor mensen met niet aangeboren hersenletsel; www.pauwer.nl ;
 • Dr. Leo Kannerhuis Brabant: zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en jong volwassenen met www.autisme.nl ;
 Liesbeth Louer 06-51864101 e.louer@amarant.nl amarant
HAGRO huisartsengroep Hilvarenbeek Voor reguliere huisartsenzorg. Aandachtsgebied: kwetsbare ouderen. Rens Henquet 013-505 1335 (praktijk) jmaehenquet@gmail.com
Zonnebloem Hilvarenbeek Voor activiteiten gericht op verkleinen eenzaamheid Jacqueline Soetens 013-505 3691 w.soetens@hetnet.nl zonnebloem
Stichting Sportief Bewegen 60+ (SSB 60+) Voor aanbod sportief bewegen Helmi van der Loo-Timmermans 013-505 6525 mail@helmivanderloo.nl ssb
Zonnebloem Diessen Voor activiteiten gericht op verkleinen van eenzaamheid Joke Verhoeven-Oomen 013-504 2213 jokeverhoeven-oomen@hotmail.com zonnebloem
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Hilvarenbeek-Diessen Voor ondersteuning aan mensen met een beperking. Henk Abrahams 013-505 3652 info@spg-hilvarenbeek.nl spg
Steunpunt Mantelzorg Hilvarenbeek Voor steun aan mantelzorgers Bep Hagenberg 013-504 1636 bep.hagenberg@live.nl mantelzorg
Seniorenraad Hilvarenbeek Voor algemene zaken en vragen Sjef Joosen (secretaris) 06-12477320 info@seniorenraadhilvarenbeek.nl ssh

Pagina's