Nieuwsberichten

 • De Zonnebloem is enkele jaren geleden gestart met het organiseren van kleine activiteiten om zodoende de deelnemers meer passende activiteiten te bieden.

 • Op de website waarstaatjegemeente heeft u de mogelijkheid om uw eigen dashboard in te zien met lokale cijfers over

 • Met 1250 leden is de KBO van Hilvarenbeek, Esbeek en Biesthout Akker de grootste organisatie van Hilvarenbeek en zij probeert zo goed mogelijk op te komen voor de groeiende groep ouderen in onze gemeente.

 • Elke mantelzorger verdient een compliment! Als blijk van waardering krijgen mantelzorgers die mantelzorg verlenen aan een inwoner van de gemeente Hilvarenbeek een cadeautje in de vorm van een mantelzorgcom

 • Op zondag 22 juli is er vanaf 14.00 uur weer een Zondagse Ontmoeting in het Open Huis aan de Vrijthof.

 • Signalen uit de 6 kernenoverleggen van het afgelopen najaar resulteren in betere fietspaden. Hilvarenbeek gaat werk maken van het netwerk van fietspaden in de gemeente.

 • Op donderdag 5 juli jl vond in Oosterhout de feestelijke uitreiking plaats van €3.000 uit het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe-Extra voor het project Fittest van de SSH.

 • De zomereditie van de Seniorenkrant is zojuist verschenen. In deze editie komt een grote verscheidenheid aan onderwerpen aan bod.
  Onder andere:

 • Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe sporthal wordt door de Seniorenraad Hilvarenbeek aan alle 60+ers van Baarschot, Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek, Haghorst en Hilvarenbeek een

 • In een speciaal schrijven roept de gemeente Hilvarenbeek alle 60-plussers in onze kernen op om kennis te nemen van, en deel te namen aan, het Zomerschool programma 2018.Het is mogelijk om

 • Stichting Seniorenraad Hilvarenbeek (SSH) kan gevraagd en ongevraagd het college van B&W adviseren over het ouderenbeleid.

 • Het college van de gemeente Hilvarenbeek verruimt de inkomensgrens van het minimabeleid  van 110% naar 120%.

 • Gezien de vergrijzing, die in onze gemeente plaatsvindt is specifieke aandacht voor de fitheid van senioren een belangrijk speerpunt.

 • Elke mantelzorger verdient een compliment! Als blijk van waardering krijgen mantelzorgers die mantelzorg verlenen aan een inwoner van de gemeente Hilvarenbeek een cadeautje in de vorm van een mantelzorgcom

 • De ZOMERSCHOOL 2018 is een breed opgezet programma, dat begint op zondag 22 juli en wordt afgesloten op zondag 12 augustus a.s. Tussen die beide zondagen kunt u deelnemen aan 36 activiteiten.

 • In deze brochure vindt u allerlei activiteiten om te bewegen in groepsverband in de zes kernen van onze gemeente. Volop keuze voor u om bij aan te sluiten.

 • Hoe zorg jij dat je mobiel blijft? We willen allemaal zo lang mogelijk blijven fietsen of autorijden. Zolang je dit kunt blijven doen, heb je je vrijheid.

 • Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering.

Pagina's